SUYANA Peru - Projecten in Peru - Padma
home

In samenwerking met KU Leuven en Suyana Peru is PADMA begin 2012 onder leiding van Liesbet begonnen met het uitbouwen van het team van psychologen in het Medisch Centrum.
 Er wordt gewerkt met psychologen die in Peru gevormd zijn. Bij voorkeur met collega’s die zelf opgegroeid zijn in moeilijke sociale omstandigheden.
 Er wordt gezorgd voor permanente vorming en regelmatige intervisie. In juni 2013 werd het nieuwe team van Padma geïnstalleerd. 
Het bestaat uit de twee psychologen die al deeltijds door de parochie waren tewerkgesteld, met daarnaast 3 jonge deeltijdse psychologen, onder leiding van Liesbet. 
Onderzoek wordt in stelling gebracht via de doctoraten van Liesbet en van Karen Yearwood. De psychologen die nu deel uitmaken van het team hebben hun diploma behaald in diverse universiteiten: zowel de dure privé universiteiten als de economisch toegankelijkere staatsuniversiteiten. Dat zorgt voor een goede mix van werk- en denkperspectieven. Er is ook een diversiteit aan bijkomende opleidingen: gemeenschapspsychologie, familie- en systeemtherapie, alsook het psychodynamisch en cognitief-gedragstherapeutisch perspectief. 
Ook het schoolpsychologisch perspectief komt aan bod. Bijkomende opleiding en supervisie gebeurt in samenwerking met de universiteiten: Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Pontificia Universidad Catolica del Peru, Universidad Femenina del Sagrado Corazon en KU Leuven.Er wordt gewerkt met individuele counseling en therapie voor jongeren en hun families en voor jonge paren met hun kleine kinderen en er wordt ook aandacht besteed aan preventief werk: psycho-educatieve workshops voor jongeren en jonge ouders. 
Naast de individuele aanpak is er ook groepstherapie en het verstrekken van informatie via workshops in scholen en via folders en Facebook. Speciale aandacht gaat naar de al te talrijke jonge meisjes die slachtoffer zijn van familiaal geweld en misbruik. De onderzoeksinspanningen focussen ook op dit zwaar onderschat probleem.
Er is nood aan een betere diagnostiek en een beter afgestemde therapeutische en preventieve aanpak.