SUYANA Peru - Projecten in Peru - Volkskeuken
home

Achtergrond

Suyana Peru ondersteunt de dagelijkse werking van twee volkskeukens in Villa el Salvador. Deze samenwerking ging van start in 2009 met directe financiële steun aan de toen reeds door de parochieraad opgerichte volkskeuken San José. In 2010 werd de noodzaak gesignaleerd om een tweede ‘comedor’ op te richten aan de voet van de heuvel waar de allerarmsten van de parochie wonen. Dankzij financiële steun uit België kon in 2011 in San Martin de Porres dit tweede sociaal restaurant gebouwd worden. De dagelijkse werking ging van start in 2011.

Doelstelling

De voornaamste doelstelling van dit project is om zoveel mogelijk mensen, en dan vooral de allerarmsten, de kans te geven om dagelijks een evenwichtige maaltijd te nuttigen. Ook wordt er ingezet op gezondheidspromotie: er worden regelmatig workshops georganiseerd om de aanwezigen te informeren rond hygiëne en gezondheid.

Projectomschrijving

De werking van de volkskeukens draait op vrijwilligers, vaak vrouwen uit de buurt die zelf erg arm zijn. Dagelijks krijgen zo’n 170 mensen een gezonde warme maaltijd. Meestal gaat het om personen die in extreme armoede leven (door ziekte, ouderdom, psychiatrische problemen, verslaving, mentale achterstand,…) en zonder deze maaltijd zwaar ondervoed zouden geraken. De lokale medewerkers van de comedores kennen de allerarmsten in de parochie en ‘selecteren’ met de hulp van een sociaal assistente de personen of families die dagelijks (maandag – vrijdag) een gratis lunch krijgen. Aan de anderen wordt een kleine bijdrage gevraagd, indien mogelijk, van 1 Sol (= 0.35 Euro). Met de kleine bijdragen van de mensen zelf en met giften uit Lima en uit Vlaanderen wordt de dagelijkse werking van deze volksgaarkeukens verder verzekerd. Blijvende aandacht is nodig.