SUYANA Peru - Projecten in Peru - Villa el Salvador

home

Sinds de jaren '60 barstte Lima, de hoofdstad van Peru, uit zijn voegen door enorme migratie. Dat zorgde ervoor dat er in en rond de stad op erg korte tijd grote wijken ontstonden. Door een tekort aan voorzieningen leidde dat ertoe dat die nieuwe wijken echte sloppenwijken werden waar de armoede niet te overzien is. Door de aanhoudende armoede en de aanwezigheid van geweld, kwam de Kerk in actie. Zij namen het op voor de migranten en zorgden ervoor dat ze konden verhuizen naar een groot gebied op ongeveer 30 km van Lima: dat was de geboorte van Villa el Salvadór. De wijk bleef explosief groeien, maar ze maakte ook positieve vooruitgang dankzij de inzet van de bewoners. Er werd een markt, een school, een vereniging voor moeders ... opgericht. Het is ook een belangrijk industrieel centrum waar vooral meubels, schoenen en metalen vervaardigd worden. Om de armoede en het geweld aan banden te leggen werden verschillende initiatieven opgericht.

De Parochie, Cristo el Salvadór

De eerste parochie die ontstond in Villa el Salvadór is Cristo el Salvadór, de parochie waar ook wij actief zijn. De Kerk is op verschillende vlakken erg belangrijk in de wijk, mede door haar stroomt de solidariteit door de aders van het district. Door het grote bevolkingsaantal streeft de parochie ernaar via verschillende kapelletjes de extreme armoede, de honger, ondervoeding en zelfs ziektes tegen te gaan.

Concreet richtte de parochie naast haar gewone voorzieningen heel wat diensten op om haar inwoners zo goed mogelijk te helpen:

  • Een volkskeuken of 'comedor' die voorziet in een gezonde middagmaaltijd voor 120 personen. Die gratis maaltijden zijn mogelijk dankzij de inzet van vrijwilligers, van de christelijke gemeenschap en van genereuze mensen.

  • Een medisch centrum met een huisarts, psycholoog, tandarts, laboratorium en lichaamstherapeut.

  • Een centrum om mensen met mentale stoornissen en problemen te helpen.

  • Een kinderdagverblijf voor werkende moeders voor kinderen van 0 tot 2 jaar oud.

  • Het programma 'Caritas Felices', om kinderen met leerstoornissen bij te staan.

  • Een bibliotheek

  • Een kinderrechtenverdediger

  • Een juridische consultatiepost die gratis advies geeft in samenspraak met het ministerie van justitie.

  • Een maatschappelijk assistente