SUYANA Peru - De vereniging - Historiek
home

Suyana Peru is gegroeid uit persoonlijk engagement van enkelen tegen de achtergrond van een hele geschiedenis van universitaire samenwerking.

Een geschiedenis van universitaire samenwerking

De KU Leuven kent een lange traditie van samenwerking met Zuid-Amerika. Sinds de jaren ‘50 en ‘60 van de vorige eeuw komen er regelmatig jonge academici naar België om in diverse domeinen te studeren in Leuven. In 1980 begon de terroristische strijd van het Lichtend Pad (Sendero Luminoso). De reactie van het staatsapparaat was even gewelddadig en zette de universitaire samenwerking tijdelijk op een laag pitje. De interne oorlog in Peru duurde officieel tot 2000. Toch begon er reeds in 1995 een intense samenwerking tussen de KU Leuven en de Universidad de Lima met als doel een nieuwe psychologieopleiding uit te bouwen. Tussen 1995 en 2004 werden er docenten uitgewisseld, doctoraten gestart, en was er praktische samenwerking in de volksbuurten. Dit alles werd mogelijk gemaakt door Belgische ontwikkelingssteun in samenwerking met de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR). Sinds 1997 zijn er elk jaar laatstejaarsstudenten van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen KU Leuven die naar Lima trekken voor hun praktijkstage. In totaal hebben reeds meer dan 80 studenten deze stage gedaan. De psychologie en de pedagogiek ten dienste van hen die het meest nood hebben – ook wel ‘bevrijdingspsychologie’ genoemd, naar het werk van Ignacio Martin-Baró. Mede dankzij financiële steun van de KU Leuven zijn er tussen 2000 en 2010 ook een twaalftal doctoraten gemaakt in Leuven. Deze jonge doctors zijn nu ongeveer allemaal als junior professoren aan het werk in diverse departementen psychologie in de metropool Lima. Zij vormen voor ons een stevig netwerk voor lokale, goed onderbouwde samenwerking.

De recente evolutie

Deze duurzame universitaire samenwerking leidde uiteindelijk tot de oprichting van Suyana Peru. Vooraleer deze vzw echter formeel vorm kon krijgen, gebeurden nog enkele cruciale zaken:

2008

Liesbet Willems, afgestudeerd psychologe, trekt na haar stage voor langere tijd naar Peru om zich fulltime binnen een NGO in Ayacucho in te zetten. Deze NGO (Mama Alice) organiseert opvang voor straatkinderen, allen slachtoffers van familiaal geweld in een context van aanhoudend structureel geweld (politiek geweld en de langdurige psychosociale gevolgen van oorlogsgeweld). Liesbet organiseert psychosociale begeleiding en counseling voor jonge slachtoffers en hun families en deed tevens de supervisie van het team van de lokaal opgeleide sociale werksters.

2009

Vanaf 2009 groeide de concrete samenwerking met de parochie Cristo El Salvador, in het zuidelijk district van Lima, Villa El Salvador. Dit is het district waar Suyana momenteel het meest actief is in het ondersteunen van projecten. De meeste inwoners van Villa El Salvador behoren tot de lage middenklasse of arme arbeidersklasse en leven in extreme armoede. Zo goed als alle inwoners zijn migranten die vanaf 1973 vanuit het Peruviaanse binnenland naar Lima kwamen met hun gezinnen, op zoek naar een beter leven. De parochie is historisch het oudste gedeelte van deze migratiewijken en staat onder leiding van pastoor Cristobal Mejia, die solidariteit hoog op de agenda plaatst. Padre Cristobal staat aan het hoofd van een parochieraad die bestaat uit burgers-vrijwilligers die zich inzetten voor de organisatie van de voornaamste ‘werken’ van de parochie: het medisch centrum, volkskeukens, kinderopvang, catechese, ziekenbezoeken, enzovoorts. De raad werkt in grote onafhankelijkheid en bepaalt mee het beleid van de parochie (die ongeveer 90.000 inwoners telt).

2010

Met Vlaamse steun (vanwege vzw Helpende Handen Waasland en privé-giften) worden volkskeukens uitgebouwd. Tot vandaag wordt de werking van deze comedores gesteund door Suyana.

2011

Verschillende oud-studenten Psychologie en Pedagogie trekken naar de parochie om er vrijwilligerswerk te doen in de psychiatrische zorg en het kinderdagverblijf.

2012

Liesbet Willems verhuist naar de hoofdstad Lima om de kennis en ervaring die ze opdeed in Ayacucho in te zetten in de parochie. Samen met Karen Yearwood begint ze psychosociaal werk in het medisch centrum van de parochie en sticht de NGO Padma.

In juni ziet Suyana Peru het levenslicht!

Bruno Spriet, huidig voorzitter van Suyana Peru, organiseert samen met Laura Deferm voor de Universitaire Parochie van de KU Leuven een inleefreis naar Villa El Salvador. Een tiental enthousiaste studenten deden in juli vrijwilligerswerk in de parochie. Er werden noodhuizen gebouwd en ook werd er meegeholpen in de volkskeukens en het kinderdagverblijf.

In augustus gaan er praktijkstages voor KU Leuven-studenten van start in samenwerking met de Limeense Universidad Femenina del Sagrado Corazon.

2013

Momenteel loopt er een trainingsprogramma rond zorg voor slachtoffers van familiaal en politiek geweld voor medewerkers van NGO’s en andere diensten in Ayacucho, de bakermat van het terrorisme van het Lichtend Pad. Dit is een samenwerking van de KU Leuven met twee universiteiten in Lima (Pontificia Universidad Catolica del Peru en Universidad Antonio Ruiz de Montoya) en met diverse instanties in deze stad, alsook met de lokale, door de interne oorlog erg gehavende, universiteit (Universidad Nacional San Cristobal de Huamanga). Deze projecten worden gefinancierd door de VLIR en privé-sponsors.