SUYANA Peru - De vereniging - Organisatiestructuren
home

Algemene vergadering :

De Algemene Vergadering neemt alle belangrijke beslissingen van de vzw: ze keurt de begroting en budgetten goed, verkiest en evalueert de bestuurders, past de statuten aan, en dergelijke.

De leden van de Algemene Vergadering hebben allemaal op de één of andere manier een band met Peru, en specifiek met de sloppenwijk Villa el Salvador.

Leden zijn: Myra Segers, Laura Deferm, Lotte Van Caudenberg, Annelien Heirman, Filiep Spriet, Liesbet Willems, Marie-Rose Defour, Norbert Willems, Jozef Corveleyn, Ruth Kevers en Bruno Spriet.

Raad van Bestuur:

De Raad van Bestuur zorgt voor de dagelijkse werking en organisatie van de vzw. Ze neemt concrete initiatieven en beslissingen die niet aan de Algemene Vergadering toekomen.De plannen en resultaten van deze acties worden aan de Algemene Vergadering voorgelegd.
De raad van bestuur is samengesteld uit de:
voorzitter: Bruno Spriet,
penningmeester: Norbert Willems,
secretaris: Ruth Kevers,
leden: Jozef Corveleyn en Marie-Rose Defour.